© 2018 TMI Nederland BV

Subsidie mogelijkheden voor uw organisatie

Een optimale organisatie met optimaal personeel hoeft niet veel te kosten!

U wilt gemotiveerd en goed gekwalificeerd personeel waarmee uw organisatie productiever wordt, meer servicegericht is en de relaties tussen mensen onderling optimaal zijn. Daarnaast verlangt ook de overheid van u dat uw personeel zich blijft ontwikkelen. Dat lijkt vaak een forse investering in tijd en geld.

De overheid heeft echter tal van subsidies en voordelige fiscale regelingen voor het geval u uw personeel bijschoolt. Omdat de meeste organisaties de tijd of expertise niet hebben om de weg te vinden in het subsidielandschap werkt TMI samen met Teta.


Wat doen Teta en TMI voor u?
Samen dragen zij zorg voor een opleidingsprogramma dat aansluit bij de behoefte van uw organisatie, dat zo nodig zorg draagt voor certificering van uw personeel én optimaal gebruik maakt van voordelige fiscale regelingen en subsidies.

Onze werkwijze kenmerkt zich door de volgende sleutelwoorden:
 • Persoonlijke aanpak
 • Betrouwbaar
 • Origineel
 • Professioneel
 • Partnership

De opleidingen van TMI zijn gebaseerd op alledaagse probleemstellingen en bieden concrete aanwijzingen over hoe de uitdagingen aangepakt kunnen worden. TMI’s ervaring met en competentie tot het inspireren en het omzetten van theorie in praktijk is gebouwd op jarenlange samenwerking met diverse grote en kleine bedrijven.


Welke regelingen bestaan er zoal?
Fiscale maatregelen die het opleiden van uw personeel de moeite waard maken. Bij het opleiden van personeel kunnen werkgevers gebruik maken van een aantal fiscale maatregelen, zoals de combinatie van werken en leren in de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) voor MBO en Duale Leerweg voor HBO. Er bestaat een grote kans dat uw organisatie hiervoor in aanmerking komt.


Wet vermindering Afdracht loonbelasting
Via de Wet vermindering Afdracht loonbelasting krijgt u de mogelijkheid om voor personeel dat de BBL of Duale Leerweg volgt een vergoeding te krijgen. In 2010 bedraagt deze € 2.706,– (bij een aanstelling van 36 uur of meer). De vergoeding krijgt u via een verlaging van de bruto-loonkosten voor dergelijk personeel.


Wat betekent dit concreet?

Hoe gaat het in zijn werk?
TMI en Teta zorgen ervoor dat het scholingstraject aan alle eisen voldoet. Omdat Teta weet hoe de opleidingssubsidie optimaal toegepast kan worden, stelt zij samen met u en TMI een plan op zodat alle betrokken partijen precies weten wat er van hen wordt verwacht. TMI zorgt ervoor dat haar opleidingen optimaal in het voor u ontwikkelde leerprogramma passen en zo nodig worden verrijkt met opleidingen van derde partijen.

Waar moet rekening mee worden gehouden?
 • Natuurlijk moet u loonheffing afdragen voor de werknemers die in aanmerking komen.
 • Het praktijkgedeelte is minimaal de helft van het scholingstraject.
 • TMI en Teta zorgen ervoor dat de opleiding geaccrediteerd is door een ROC of Hogeschool. De opleidingsgraad is maximaal tot het HBO+ niveau.
 • Bepaalde categorieën werknemers en werknemers jonger dan 25 jaar mogen niet meer verdienen dan een vastgesteld toetsloon, hierover vertellen we u graag meer.
 • In het geval van een MBO traject zult u geregistreerd moeten zijn als ‘erkend leerbedrijf’.
 • Teta, TMI en een scholingsinstituut stellen samen met u en uw medewerker een overeenkomst op. Hierin worden zaken als duur, leerdoelen, (praktijk) begeleiding en functie inhoud opgenomen.
 • Teta en TMI verzorgen voor u de benodigde Praktijkovereenkomsten of Arbeidsleer- overeenkomsten.


Voor meer informatie maken wij graag een afspraak met u!

 TMI Corporate Brochures
TMI Corporate Brochure
TMI Corporate Brochure
Neem contact met ons op


 
Bookmark and Share

TMI Training & Consultancy BV Tel. 088 - 00 33 700 E-Mail: info@tminederland.nl
Postbus 413, 3400 AK IJsselstein Fax 030 - 31 00 198